BetaBuddy Naarden Bijles, RT en Huiswerkbegeleiding

Rekenen en wiskunde staan vol in de aandacht

28-08-2017 13:15

Op 14 juli hebben de minister en de staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer gestuurd (zie bijlage). Waarin onderstaande mededelingen over de toets staan:

  1. Resultaten rekentoets tellen in 2017-2018 voor VWO mee
  2. De rekentoets zal door de Nederlands Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) worden herzien

Rekenen is in ons onderwijs een zeer belangrijke vaardigheid die essentieel is bij de vakken wiskunde, economie, techniek, biologie en natuurkunde. Het leren rekenen start op de basisschool en leer je door het zoveel mogelijk toe te passen. Goed leren rekenen blijft dan ook belangrijk voor je verdere ontwikkeling.

Het zal voor scholen veel tijd, inspanning en organisatie kosten om de doorlopende leerlijnen van rekenen te kunnen waarborgen bij de verschillende vakken. 

 

Om zeker te zijn dat de rekenvaardigheid op peil blijft of komt is het volgen van bijles een aanrader.

 

 

 

kamerbriefovermotiestimulerenbredebrugklassenenstandvan
reacties  0 reacties reageren